Gearunit

Gearunit

De geaurunit is binnegekomen en ziet er goed uit. De zending was compleet en de order leek goed verzorgd te zijn.

Wat mij opviel zijn toch de compacte afmetingen van de unit. Je koopt dit vanaf een website en nadat je gesproken hebt met de fabrikant, maar als dan de zaak binnen is krijg je pas echt gevoel bij de grootte en het gewicht van het apparaat.

De unit heeft een vertraging van 3,2:1. Dit op advies van Wielfried Bleidiesel, maar ook de adviezen van Berry schoenmaker waren hier waardevol.

 Het is nu zaak om het slipkoppelingselement op het vliegwiel te monteren, waarna dit koppelingselement in de koppelingstrommel moet vallen. Ik hoop in de komende winter van 2010/11 de motor en de gearunit te monteren maar ook voor het vliegtuig te monteren.

Er is een goede montagehandleiding bijgevoegd, dus dat moet op zich geen probleem zijn. 

Nadat motor en unit zijn samengevoegd kan het gewicht en het zwaartepunt van de motorunit bepaald worden. Dit is weer van belang voor de lengte van de motorbok, in verband met het zwaartepunt van het vliegtuig. Allemaal zaken die nog de nodige hoofdbrekens op kunnen leveren.

 

 In december 2010 is de gearunit op de motor gemonteerd. Het geheel past erg goed in elkaar en geeft een goed gevoel.